Съобщение за защита на данните за уебсайта www.einhell.bg

Айнхел България ООД (наричана по -долу "компанията") Ви благодари, че посетихте нашия уебсайт и проявихте интерес към нашата компания. Защитата на вашите данни е важна за нас. Вие предоставяте данните си на доброволни начала. Компанията обработва тази информация в съответствие с разпоредбите на Общия европейски регламент за защита на данните.

1. Отговорно лице

Субектът, отговорен за обработването на вашите данни, е Айнхел България ООД. Изключенията в това отношение са описани в настоящото известие за защита на данните.

Нашата информация за контакт е следната:

Einhell Bulgaria ODD
Blvd."Tzar Osvoboditel" No.331
9000 Varna, Bulgaria
E-Mail: [email protected]

Информацията за контакт на офиса за защита на данните е достъпна под № 21 по-долу.

2. Лични данни

Личните данни са специфична информация, свързана с личните или фактическите обстоятелства на определено или идентифицируемо лице. Това включва информация като вашия IP адрес и настройки на браузъра, форма на поздрав, правилно име, адрес, имейл адрес, телефонен номер, дата на раждане и информация за вашите продукти Einhell. Освен това, като част от нашите услуги, ние също ви предоставяме достъп, защитен от потребителско име и парола. Като част от този процес ние съхраняваме вашето потребителско име и парола, а при необходимост и вашия пол. Личната информация, която не може да бъде пряко свързана с истинската ви самоличност - като например любимите ви уебсайтове или броя на потребителите на даден сайт - не се счита за лична информация.

Освен това обработваме връзката и идентифициращите данни за вашия уеб браузър, за да ви представим подходящото съдържание.

3. Обработка на лична информация

Ние обработваме и съхраняваме различни видове временни данни всеки път, когато посетите уебсайта на компанията. Това включва данни за връзка от компютъра, който има достъп до уебсайта, избраната от вас уеб страница (и)/файл (ове), както и данните и продължителността на посещението на уебсайта. Ние също така установяваме идентификационни данни за браузъра и операционната система, която използвате, както и уебсайта, използван за посещението. Лична информация като поздрав, вашето име, адрес, където е приложимо вашата компания, вашата дата на раждане, телефонен номер или имейл адрес и информация за вашите продукти Einhell се събират само ако ги предоставите доброволно като част от регистрация, анкета, конкурс , при сключване на договор или при искане на информация.

4. Специфично използване и разпространение на лични данни

Компанията използва личните данни, които предоставяте, за целите на техническото администриране на уебсайта, при предоставяне на услуги, за потребителски мениджмънт, за подобряване на уебсайта, за проучвания, свързани с продукти, и за маркетингови цели само до степента, необходима за всяка съответна цел.

5. Правно основание за обработка на данни

Правното основание за обработването на вашите лични данни зависи от целта, която стои в основата на обработката.

 

5.1 Техническо администриране на уебсайта

Правното основание за обработването на лични данни за посочената по-горе цел е чл. 6 (1), т. b от Общия регламент за защита на данните (GDPR), при условие че с вас съществуват договорни отношения. Когато не съществува договорно отношение между дружеството и вас, правното основание за обработка на данни е чл. 6 (1) т. f от GDPR. Прехвърлянето на лични данни (виж фиг.2) е необходимо, за да се установи връзка с уебсайта и да се покаже съдържанието на уебсайта.

 

5.2 Предоставяне на услуги

Правното основание за обработването на лични данни за посочената по-горе цел е чл. 6 (1) т. b GDPR. Ние предоставяме нашите услуги като част от изпълнение на договорни задължения. Не можем да изпълним или изпълним договора с вас, ако не можем да обработим лични данни.

На нашия уебсайт (юни 2021 г.) са налични следните услуги, за които съхраняваме лични данни:

 • Вход за потребители
 • Новини
 • Поръчка
 • Отказ
 • Прегледи на продукти (от Bazaarvoice Inc.; вж. фигура 5.12)

 

5.3 Google Tag Manager

Нашият уебсайт използва Google Tag Manager, услуга, предоставена за физически и юридически лица от Европейското икономическо пространство и Швейцария от Google Ireland Limited, с адрес Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия и за всички други лица от Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ („Google“).

Tag Manager се използва за управление на инструментите и външните услуги, които използваме в нашия уебсайт, и позволява използването на т.нар. тагове. Тагът е кодов елемент, който се съхранява в изходния код на уебсайта, например, за да контролира коя страница или сервизни елементи и инструменти се активират и в какъв ред се зареждат. Инструментът задейства други тагове, които от своя страна могат да събират данни и които са допълнително обяснени в тази политика за поверителност. Част от данните се обработват на сървър на Google в САЩ.

Сключихме споразумение за обработка на данни с Google Ireland Limited за използването на Google Tag Manager. В случай, че личните данни се прехвърлят от Google Ireland Limited в САЩ, Google Ireland Limited и Google LLC са сключили стандартни договорни клаузи (Решение за изпълнение (ЕС) 2021/914, Модул 3), съгласно чл. 46(2)(c) от Общия регламент относно защитата на данните (съкратено ОРЗД или GDPR). В допълнение, ние също така получаваме вашето изрично съгласие за прехвърляне на вашите данни към трети държави в съответствие с чл. 49, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

Правилата на Google за поверителност на данните във връзка с този инструмент можете да намерите тук: https://www.google.com/analytics/terms/tag-manager/.

 

5.4 Google Analytics 4

Ако сте дали съгласието си, този уебсайт използва Google Analytics 4, услуга за уеб анализ, предоставена от Google LLC. Отговорната страна за потребителите в ЕС/ЕИП и Швейцария е Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Ирландия („Google“).

Обхват на обработка
Google Analytics 4 използва бисквитки, които позволяват анализ на вашето използване на нашите уебсайтове. Събраната чрез бисквитките информация за използването на този уебсайт обикновено се прехвърля към сървър на Google в САЩ и се съхранява там.

Google Analytics 4 използва анонимизиране на IP адреси, активирано по подразбиране. Поради анонимизирането на IP адресите, вашият IP адрес ще бъде съкратен от Google в рамките на държавите-членки на Европейския съюз или в други държави, които са страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство. Само в изключителни случаи пълният IP адрес ще бъде прехвърлен на сървър на Google в САЩ и съкратен там. Според Google, IP адресът, предаван от вашия браузър като част от Google Analytics 4, няма да бъде обединен с други данни на Google.

По време на посещението ви на уебсайта, потребителското ви поведение се записва под формата на „събития“. Събитията могат да бъдат:

 • Прегледи на страници
 • Първо посещение на уебсайта
 • Начало на сесията
 • Вашият „път на кликване“, взаимодействие с уебсайта
 • Превъртания (винаги, когато потребителят превърта до края на страницата (90%))
 • Кликвания върху външни връзки
 • Вътрешни заявки за търсене
 • Взаимодействие с видеоклипове
 • Изтегляне на файлове
 • Видени/кликнати реклами
 • Езикови настройки
 • Закупуване на продукти (ако функцията е налична на уебсайта)

Също се записва:

 • Вашето приблизително местоположение (регион)
 • Техническа информация за вашия браузър и крайните устройства, които използвате (напр. езикова настройка, разделителна способност на екрана)
 • Вашият доставчик на интернет услуги
 • URL адресът на референта (чрез кой уебсайт/рекламна среда сте попаднали на този уебсайт)

Цели на обработката
От името на оператора на този уебсайт, Google ще използва тази информация, за да оцени вашето използване на уебсайта под псевдоним и да състави отчети за дейността на уебсайта. Отчетите, предоставени от Google Analytics 4, служат за анализ на ефективността на нашия уебсайт и успеха на нашите маркетингови кампании.

Получатели
Получатели на данните са/могат да бъдат:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ирландия (като обработващ данни съгласно чл. 28 от ОРЗД)
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ
 • Alphabet Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, САЩ

Не може да се изключи възможността американските власти да имат достъп до данните, съхранявани от Google.

Трансфер от трета страна
Доколкото данните се обработват извън ЕС/ЕИП и няма ниво на защита на данните, съответстващо на европейския стандарт, ние сме сключили договорни клаузи по стандарт на ЕС с доставчика на услуги, за да установим подходящо ниво на защита на данните. Компанията майка на Google Ireland, Google LLC, е базирана в Калифорния, САЩ. Не може да се изключи прехвърляне на данни към САЩ и достъп на американските власти до данните, съхранявани от Google. Понастоящем САЩ се считат за трета страна от гледна точка на защитата на данните. Там нямате същите права като в ЕС/ЕИП. Възможно е да нямате право на правни средства за защита срещу достъп от страна на властите.

Продължителност на съхранение
Данните, изпратени от нас и свързани с бисквитки, се изтриват автоматично след 14 месеца. Изтриването на данни, чийто период на съхранение е изтекъл, става автоматично веднъж месечно.

Правно основание
Правното основание за тази обработка на данни е вашето съгласие съгласно чл. 6, ал. 1, т. 1, букв. ОРЗД.

Отмяна
Можете да оттеглите съгласието си по всяко време с действие за в бъдеще, като отворите настройките за бисквитки (бутон за поверителност в долния ляв ъгъл на страницата) и промените своя избор там. Законосъобразността на обработката, извършена въз основа на съгласието до оттеглянето, остава незасегната.

Освен това можете да предотвратите събирането на данни, генерирани от бисквитката и свързани с използването на уебсайта от Google, и обработката на тези данни от Google, чрез

 • изтегляне и инсталиране на добавката за браузър за деактивиране на Google Analytics 4 ТУК. Това ще инсталира бисквитка за отказ на вашето устройство. Това предотвратява събирането на данни от Google Analytics 4 за този уебсайт и за този браузър в бъдеще, докато бисквитката остава инсталирана във вашия браузър.
 • деактивиране на Google Analytics 4 чрез следната връзка: Деактивиране на Google Analytics 4 . Това ще зададе бисквитка за отказ на вашето устройство. Това предотвратява събирането от Google Analytics 4 за този уебсайт и за този браузър в бъдеще, докато бисквитката остава инсталирана във вашия браузър.

За повече информация относно условията за използване на Google Analytics 4 и политиката за поверителност на Google, моля, посетете https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/ или https://policies.google.com/?hl=en.

 

5.5 Facebook pixel and Facebook remarketing

Owing to our legitimate interest in the analysis, optimisation and economic operation of our webite, the site employs the so-called "Facebook pixel“ from the social network Facebook, operated by Facebook Inc. (1601 S. California Ave - Palo Alto - CA 94304 - USA) or, in the event your are resident in the EU, Facebook Ireland Ltd. (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) (“Facebook”).

With the aid of the Facebook pixel, Facebook is able to identify visitors to our website as a target group for presentation of ads, so-called "Facebook ads". We use Facebook pixel accordingly in order to show the Facebook-delivered ads only to those users who have demonstated an interest in our internet services or who exhibit the speicific characteristics that we communicate to Facebook (also referred to as "pixel events" and which contain, for example, user email addresses). In other words, by using the Facebook pixel, we seek to ensure that our Facebook ads reflect the potential interests of our users and are not simply an annoyance. With the aid of the Facebook pixel we are also better able to track the effectiveness of Facebook advertisements for statistical and marketing purposes by seeing whether users were directed to our website after clicking on a Facebook ad.

Facebook immediately incorporates the Facebook pixel when our website is accessed and can store a cookie, i.e. a small file, on your device. If you then log into Facebook or visit Facebook while logged in, your visit to our website is noted in your profile. The data collected on you remains anonymous to us, it therefore provide us no indication as to the identity of the user. However, the data is stored and processed by Facebook, so that it is possible to make a connection to the respective user profile. Insofar as we transmit data to Facebook for cross-checking purposes, this data is encrypted locally on your browser and only then sent to Facebook via a secured https connection. This occurs solely for the purpose of reconciling data likewise encrypted by Facebook.

Insofar as we transmit data to Facebook for cross-checking purposes, this data is encrypted locally on your browser and only then sent to Facebook via a secured https connection. This occurs solely for the purpose of reconciling data likewise encrypted by Facebook.

The processing of data by Facebook occurs within the scope of Facebook's data utilisation guidelines. General information on the display of Facebook ads can be found in Facebook's data utilisation guidelines: www.facebook.com/policy.php. You can find special information and details on Facebook pixel and how it operates in Facebook's Help section: www.facebook.com/business/help/651294705016616.

You can object to collection of data by Facebook pixel and its use in presenting Facebook ads. To do so, refer to the followng webpage created by Facebook and follow the directions there regarding the preferences for user-based advertisement: www.facebook.com/settings, or declare your objection via the US webpage: www.aboutads.com/choices or the EU webpage: www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ erklären. The preferences are platform-independent, meaning, they are adopted by all devices, whether desktop computer or mobile devices.

 

5.6 Youtube видеоклипове

Вграждаме видеоклипове в YouTube на някои от нашите уебсайтове. Доставчикът на съответните приставки е YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, САЩ. Когато посещавате сайт с приставката YouTube, се установява връзка със сървърите в YouTube. По този начин YouTube се уведомява кои сайтове посещавате. Ако сте влезли в профила си в YouTube, YouTube може да свърже вашата история на сърфиране с вас лично. Можете да предотвратите това, като излезете от профила си в YouTube.

Ако се стартира видеоклип в YouTube, доставчикът използва бисквитки, за да събира информация за взаимодействията на потребителите.

Ако сте деактивирали съхранението на бисквитки за рекламната програма на Google, тогава не трябва да се притеснявате за този тип бисквитки, когато гледате видеоклипове в YouTube. Въпреки това YouTube също събира нелична потребителска информация в други бисквитки. Ако искате да предотвратите това, трябва да блокирате запазването на бисквитки в браузъра си.

Можете да намерите допълнителна информация за поверителността на данните в „Youtube“ в известието за защита на данните на доставчика на адрес: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

5.7 Google карти

Този уебсайт използва Google Maps API за визуално показване на географска информация. Когато използва Google Maps, Google събира, обработва и използва данни за използването на функцията на картата от потребителите. Можете да получите допълнителна информация за обработката на данни от Google в известието за защита на данните на Google. Там също можете да правите промени в настройките за поверителност на личните си данни в центъра за защита на данните.

 

5.8 Използване на библиотеки със скриптове (уеб шрифтове на Google)

Ние използваме библиотеки със скриптове и библиотеки с шрифтове на този уебсайт, като например Google Webfonts, за да показваме съдържанието си правилно и графично привлекателно във всички браузъри (https://www.google.com/webfonts/) . Уеб шрифтовете на Google се използват за избягване на повтарящи се изтегляния в кеша на браузъра ви. Ако браузърът не поддържа уеб шрифтове на Google или блокира достъпа, съдържанието ще се покаже със стандартен шрифт.

Достъпът до библиотеки със скриптове или библиотеки с шрифтове автоматично установява връзка с доставчика на библиотеката. Теоретично е възможно - въпреки че засега не е ясно дали и с каква цел - доставчиците събират данни за тези библиотеки.

Можете да намерите указанията за поверителност на данните за доставчика на библиотеки Google тук: www.google.com/policies/privacy/

 

5.9 Issuu

Нашият уебсайт използва JavaScript код за вграждане на Flash приложение (Flash plug-in) от Issuu Inc., 131 Lytton Ave, Palo Alto, CA 94301, САЩ (по-долу: Issuu). Това позволява печатните публикации да се извикват като електронна хартия.
Issuu използва бисквитки, които позволяват анализ на вашето използване на уебсайта. След това той ще събира и съхранява лична информация като IP адрес и информация за времето и продължителността на използване. Прехвърлянето се извършва, ако сте активирали JavaScript в браузъра си. За повече информация относно Условията за ползване и поверителността на Issuu, моля, посетете

 

5.10 Cloudflare

Нашите страници използват функции от Cloudflare. Доставчикът е Cloudflare, Inc. 665 3rd St. #200, San Francisco, CA 94107, USA.

Cloudflare предоставя глобално разпределена мрежа за доставка на съдържание с DNS. Техническият трансфер на информация между вашия браузър и нашия уебсайт се насочва през мрежата Cloudflare. По този начин Cloudflare може да анализира трафика на данни между потребителите и нашите уебсайтове; например за ускоряване на времето за зареждане на нашите страници или за откриване и предотвратяване на атаки срещу нашите услуги.

Освен това Cloudflare може да съхранява бисквитки на вашия компютър за оптимизация и анализ. Това защитава законните ни интереси по отношение на сигурността, ефективността и надеждността на нашето рекламно предложение в съответствие с чл. 6(1)(f) от GDPR. Сключихме съответен договор за споразумение за обработка с Cloudflare въз основа на GDPR. Данните обикновено се обработват в Германия или други държави в Европейския съюз. Доколкото обработването се извършва в трети държави в определени случаи, то е само ако адекватността на нивото на защита на данните в третата държава е потвърдено от Комисията на ЕС в съответствие с член 45 от GDPR, въз основа на Стандартни договорни клаузи на ЕС или ако адекватно ниво на защита на данните е осигурено от получателя на данните по друг начин. Cloudflare събира статистически данни за вашето посещение на този уебсайт. Данните за достъп включват:

 • IP адрес
 • Дата и час на заявката
 • Съдържание на заявката (конкретна страница)
 • Статус на достъпа/ HTTP код на статуса
 • Количество транферирани данни във всеки случай
 • Уебсайт от който идва заявката
 • Браузър, операционна система и нейния интерфейс, език и версия на софтуера на браузъра

Cloudflare използва регистрационните данни за статистически оценки с цел опериране, сигурност и оптимизиране на офертата. Можете да намерите информация за събраните там данни, за сигурността и защитата на данните в Cloudflare тук.

 

5.11 Friendly Captcha

Einhell uses the "Friendly Captcha" service to prevent fraudulent activity and to protect you as an end user from becoming a potential victim of cybercrime.

The Friendly Captcha services provides a JavaScript element that is integrated into the source code of the website / webshop. The inclusion of the JavaScript element loads software in the background that provides crypto puzzles. Your device solves this crypto puzzle automatically, and you do not have to solve any arithmetic problems or picture puzzles.

The solution of the crypto puzzle is used to track whether the website / webshop is being used fraudulently or through automated machine processing, e.g. using bots, and to confirm the visitors are real people. The service is used in forms (contact forms, prize draw forms, registration and login forms, etc.) and in the order process.

To provide the service, Friendly Captcha stores the following data:

 • the User Agent, Origin and Referer request headers.
 • The puzzle itself, which contains information about the Friendly Captcha account and the identifier of the website to which the puzzle relates.
 • The version of the Friendly Captcha service being used.
 • Timestamp (Date / Time) that the puzzle was requested and solved.

Friendly Catch stores an anonymised counter for each IP address to enable dynamic scaling of the puzzle complexity in the edge network, in order to detect malicious/automated use and minimise the banning of real people. The IP addresses are anonymised by one-way hashing, and thus are not personally identifiable. The use of Friendly Captcha does not involve the storage of personal data such as your name, email address, online profile, etc.

No cookies are set when using Friendly Captcha.

Provider of the service:
Friendly Captcha GmbH, Wörthsee, Deutschland

You can find further information about Friendly Captcha's data protection policy here. Friendlycaptcha.com - Privacy policy for end users

In accordance with article 6, section 1(f) of the General Data Protection Regulation (GDPR), Einhell Germany AG and its subsidiaries have a legitimate interest in the use of Friendly Captcha, as the service helps to prevent potentially fraudulent activity on our website / webshop which could put Einhell infrastructure at risk.

 

5.12 Bazaarvoice

IT-партньорът Bazaarvoice предоставя функционалността за прегледи на продукти на уебсайта на Einhell.

Услугите по темата за оценяване на продукти (ревюта и рейтинги) също се обслужват в системата от компанията Bazaarvoice. Освен това се изпращат специфични за клиента имейли, когато се използва услугата за удължаване на гаранцията 2+1 или когато се използва интерфейсът Bazaarvoice. Поради това молим за Вашето изрично съгласие, преди да Ви изпратим тези еднократни електронни съобщения. В случай че сте приели това, ние изпращаме следната информация на Bazaarvoice:

 • Име
 • Фамилия
 • Потребителско име
 • Адрес за електронна поща
 • Pегистриран продукт
 • дата и час на регистрация
 • Eзикови настройки за кореспонденция

Указанията за защита на данните на Bazaarvoice можете да намерите на адрес https://www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/.

 

5.13 Matomo (самостоятелно хостван)

Описание на услугата
Това е услуга за уеб анализ с отворен код. Matomo предоставя технологията. Matomo не обработва никакви данни, тъй като данните не се прехвърлят към Matomo поради решението за самостоятелно хостване. Самостоятелният хостинг означава, че Einhell хоства услугата за уеб анализ Matomo на свои собствени сървъри и по този начин има изключителни правомощия върху аналитичните данни.

Цели на данните
Този списък представя целите на събирането и обработката на данни.

 • Анализ
 • Проследяване на събития

Използвани технологии
Използваме Matomo без проследяващи бисквитки - вместо това разчитаме на проследяване без бисквитки. Проследяването без бисквитки е алтернативна форма на проследяване, която използва методи като преброяване на уникални IP адреси или отпечатъци на браузъра за идентифициране на потребители вместо бисквитки.

Събрани данни
Този списък представя всички (лични) данни, които се събират от или чрез използването на тази услуга.

 • Време на предишно посещение на потребителите
 • Резолюция на екрана
 • Кликнати или изтеглени файлове
 • Кликнати връзки към външен домейн
 • Скорост на страницата
 • URL на страницата
 • Брой посещения на потребителите
 • IP на анонимизиран потребител
 • Потребителски агент
 • Информация за браузъра
 • Времева зона
 • Време на първо посещение на потребителите
 • Дата и време на посещението
 • Заглавие на страницата
 • Референтно URL
 • Данни за употреба
 • Информация за устройството
 • Географско местоположение
 • ID на анонимизирана поръчка

Ние използваме IP анонимизация за анализите с Matomo. В този случай вашият IP адрес се съкращава преди анализа, така че вече да не може да бъде ясно присвоен. Същото важи и за ID на поръчката, която също е анонимизирана, когато функционалността за пазаруване е достъпна на уебсайта.

Правно основание
По-долу е изброено изискваното правно основание за обработката на данни.

 • Art. 6 para. 1 s. 1 lit. f GDPR
 • §25 para. 2 no. 2 TTDSG

Местоположение на обработката
Това е основното място, където се обработват събраните данни. Ако данните се обработват и в други държави, ще бъдете информирани отделно.

 • Европейски съюз

Деактивирайте Matomo
Ако не сте съгласни със съхранението и използването на вашите данни, можете да деактивирате обработката на данни тук. В този случай бисквитка за отказ ще бъде съхранена във вашия браузър, което не позволява на Matomo да съхранява данни за употребата. Ако изтриете вашите бисквитки, това ще доведе до изтриване на бисквитката за отказ на Matomo. След това отказът трябва да бъде активиран отново, когато посетите нашия сайт.

6. Трансфер на данни

Вашите лични данни не се предават на трети страни, освен ако това не е необходимо за сключване на договор или ако изрично не сте дали съгласието си. При предоставянето на услуги може например да се наложи да препратим вашия адрес и информация за поръчка на вашия партньор на едро, партньор в обслужването. Ако използваме външни доставчици на услуги, те са внимателно подбрани и са длъжни да спазват всички разпоредби за защита на данните съгласно чл. 28 GDPR (виж фиг. 5).

7. Използване на бисквитки

Нашият уебсайт използва бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запазват в интернет браузъра на потребителя или от интернет браузъра на потребителя в тяхната компютърна система. Когато потребител посети уебсайт, бисквитка може да бъде записана в операционната система на потребителя. Тази бисквитка съдържа характерен низ от символи, който позволява на браузъра да бъде ясно идентифициран при повторно посещение на уебсайта. Ние използваме бисквитки, за да направим посещаването ни по-удобно, ефективно и сигурно. Бисквитките също така позволяват на нашите системи да разпознават вашия браузър след промяна на страница и да ви предлагат услуги. Някои функции на нашия уебсайт не могат да бъдат предлагани без използването на бисквитки. Тези услуги изискват браузърът да бъде разпознат отново след смяна на страница.

Бисквитките ще се съхраняват на вашия компютър. Следователно имате пълен контрол върху използването на бисквитки. Избирайки съответните технически настройки във вашия интернет браузър, можете да предотвратите съхранението на бисквитки и предаването на данните, които те съдържат. Бисквитките, които вече са запазени, могат да бъдат изтрити по всяко време. Бихме искали обаче да отбележим, че това може да ви попречи да използвате пълноценно всички функции на този уебсайт.

Използвайки връзките по-долу, можете да разберете как да управлявате бисквитките (да ги деактивирате и др.) в основните браузъри:

 • Chrome Browser: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
 • Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
 • Safari: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-and-website-data-sfri11471/mac

Обработката се извършва въз основа на § 15 (3) TMG (Закон за телемедиите), както и чл. 6 (1) т. f GDPR поради нашия оправдан интерес към горните цели. Събраните по този начин данни се псевдонимизират с помощта на технологични мерки. Следователно не е възможно да се свържат данните с вашата личност. Данните няма да се съхраняват заедно с други лични данни, свързани с вас.

Можете да коригирате настройките си за бисквитки по всяко време и да откажете всички допуснати преди това съгласия. За да направите това, кликнете върху иконата за поверителност в долния ляв ъгъл на уебсайта.

Можете да видите списък на външните бисквитки, използвани при посещение на уебсайта, в раздел 5.

8. Форма за контакт

Когато се свържете с нас по имейл или форма за контакт, предоставената от вас информация се съхранява за целите на обработката на вашата заявка, както и за потенциални последващи въпроси.

9. Новини

Ако решите да получавате новини, предлагани чрез уебсайта, ние ви молим да ни предоставите имейл адрес, както и информация, която ни позволява да проверим дали сте собственик на предоставения имейл адрес и че се съгласявате да получавате новините. За да персонализираме новините, съхраняваме лични данни, като поздрав, име, фамилия и имейл адрес. След това използваме тези данни при изпращане на исканата информация и за документиране на вашето съгласие. Даденото съгласие за съхраняване на данни, имейл адрес и използването им при изпращане на новини може да бъде оттеглено с бъдещо действие по всяко време или чрез връзката в новините, вашия потребителски акаунт в Einhell или като го изпратите писмено до Einhell Germany AG, Wiesenweg 22, 94435 Landau / Isar, Германия, [email protected]. При управлението и разпространението на нашите новини ние използваме услугите на CleverReach GmbH & Co. KG (Muehlenstr. 43 - 26180 Rastede - Германия). За да можем да извършваме услугата новини правилно, ние предоставяме посочените лични данни на CleverReach.

10. Сигурност на данните

Нашите служители и доставчици на услуги, които наемаме, са длъжни да поддържат поверителност и да спазват разпоредбите на приложимото законодателство за поверителност на данните. Компанията предприема подходящи технически и организационни мерки за сигурност, за да защити вашите лични данни от загуба, промяна, унищожаване и срещу достъп от неоторизирани лица и неоторизирано разпространение. Нашите мерки за сигурност се актуализират в съответствие с техническия напредък.

За да защитим сигурността на вашите данни по време на предаването, ние използваме най-съвременни процеси на криптиране.

11. Период на съхранение на данни

Обикновено съхраняваме вашите данни толкова дълго, колкото е необходимо, за да осигурим използването на нашия уебсайт и свързаните с него услуги или докато имаме легитимен интерес от неговото запазване. Изтриването на данни става след изтичане на законовите или договорните срокове на съхранение (напр. Срокове на съхранение, определени от данъчното и търговското право). Данните, които не подлежат на периоди на съхранение, се изтриват, след като вече не са необходими за изпълнение на определената цел.

12. Права на потребителя

Като потребител на уебсайт имате право на определени права. За да упражните правата си, моля, вижте информацията в раздела за контакти. Моля, уверете се обаче, че можем да идентифицираме ясно кои сте.

13. Право на получаване на информация, извършване на корекции и изтриване на данни

Съгласно Общия регламент за защита на данните, можете по всяко време при поискване и на никаква цена да получавате писмена информация за това кои данни сме съхранили за вас (например име, адрес). Освен това имате право да коригирате или изтриете тези данни, ако са изпълнени законовите изисквания. Освободени от това право на изтриване са например данните за бизнес процесите, които подлежат на законоустановени периоди на съхранение.

14. Право на ограничаване на обработката на данни

Имате право да ограничите обработката на личните си данни.

15. Право на възражение

Имате право да възразите срещу обработката на данни от нас. След това ще преустановим обработването на вашите данни, освен ако съгласно законовите разпоредби, можем да представим убедителни законни основания за продължаване на обработването.

16. Право на прехвърляне на данни

При поискване, ние се ангажираме да осигурим прехвърлянето на предоставените от вас лични данни, като предоставяме тези данни на разположение в обикновен и машинно четим формат на данни.

17. Оттегляне на съгласието

Можете по всяко време и с бъдещ ефект да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, което сте ни предоставили за една или повече конкретни цели. Това не засяга законосъобразността на обработката, извършена преди оттеглянето на съгласието ви.

18. Автоматизирана обработка на лични данни

Обработването на личните ви данни по един и същи начин чрез автоматизирани средства се извършва само ако е необходимо за сключване или изпълнение на договор и ако не включва никакви правни или подобни последици за вас.

19. Промяна на нашите разпоредби за защита на данните

Ние си запазваме правото периодично да променяме това известие за защита на данните, така че да отговаря на настоящите законови изисквания или с цел да внесем промени в нашите услуги в известието за защита на данните (например при въвеждане на нови услуги). Това известие за защита на данните ще се прилага след всяко следващо посещение на уебсайта.

20. Подаване на жалби до регулаторните органи

Имате право да отправяте всякакви жалби относно обработването на вашите лични данни до съответния регулаторен орган. Можете да се свържете с Комисията за защита на личните данни:

Комисията за защита на личните данни

София 1592, бул. Проф. Цветан Лазаров № 2

21. Контакти

Всички предложения, оплаквания или въпроси, които може да имате по отношение на обработката на вашите лични данни, могат да бъдат насочени към нас. Препоръчваме ви да изпращате поверителна информация само по пощата.

Айнхел България ООД
Айнхел България ООД
бул. Цар Освободител 331
9000 Варна
България
Имейл: [email protected]

Телефон: +359 52 739 038