Доставка

Доставките се извършват с избрана куриерска фирма /наричана куриер или куриера/ само на територията на Република България.

Доставка се извършва само на успешно приети и потвърдени Поръчки. Стоката се предава на куриера за транспортиране до съответния адрес, а попълнената куриерска товарителница е доказателство за предаване на стоката.

1. Срокът за доставката на заявените с поръчка стоки до посочения от потребителя адрес, е от 24 часа до 2 работни дни след получаване на потвърждение на поръчката,. Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което Клиентът/Потребителят следва да бъде своевременно уведомен от страна на “Айнхел България“ ООД.

2. Доставката на поръчаните стоки се извършва по избрания от Потребителя начин и според посочените срокове. “Айнхел България“ ООД си запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите, и да удължава сроковете с повече от 7 (седем) дни с предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката.

3. Цената за доставка на поръчани стоки на обща стойност до 100 лв., се заплаща от Клиента/Потребителя и зависи от цената на куриерската услуга на избраната от Клиента/Потребителя куриерска компания. Изборът се прави в поле „Забележка“ при изпращане на поръчката от Онлайн магазина.

4. При закупуване на стоки и/или услуги от Онлайн магазина на стойност над 100 лв., доставката е безплатна за Клиента/Потребителя, независимо от вида и размера на стоката, адреса за доставка и броя на продуктите в поръчката. Доставката се извършва от куриерска компания Спиди или ИнТайм, по решение на „Айнхел България“ ООД.

5. „Айнхел България“ ООД няма задължение за монтаж и инсталация на доставените стоки.

6. „Айнхел България“ ООД  не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от него обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката.

7. При извършване на доставката стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Клиента/Потребителя и/или упълномощено от него лице.  Всички покупки, осъществени чрез Онлайн магазина се изпращат с опция „Проверка преди получаване/плащане“ при изрично заявено желание на Клиента/Потребителя по време на телефонния разговор с „Айнхел България“ ООД за потвърждение на поръчката, освен при избран начин на доставка до автомат на Еконт или до автоматична пощенска станция на Спиди.

8. При констатиране на външни видими дефекти - евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, Клиентът/Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който описва констатираните дефекти и незабавно да уведоми “Айнхел България“ ООД на тел. 052/739038.

9. При посочени неточен или грешен адрес, лице за контакти и/или телефон при подаване на поръчката, “Айнхел България“ ООД  не носи отговорност за неточно изпълнение или неизпълнение на поръчката в следствие на подадената грешна и/или неточна информация от Клиента/Потребителя.

10. В случай, че Клиентът/Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, “Айнхел България“ ООД се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Клиентът/Потребителят губи възможността поръчаните от него стоки да му бъдат доставени. 

11. Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед, Потребителят има право да поиска доставената стока да бъде заменена със съответстваща на сключения договор за покупко-продажба на стоки, като уведоми “Айнхел България“ ООД за такова искане на тел 052/739038.

12. Когато разходите по доставката на стоките са за сметка на „Айнхел България“ ООД, то  си запазва правото да избира / променя подизпълнителя, извършващ доставката, без да е длъжен да информира предварително Потребителя, стига това да не рефлектира на начина и срока на доставка.

13. „Айнхел България“ ООД извършва доставки само на територията на Република България.

14. Поръчки, които по нареждане на Клиента/Потребителя са изпратени за получаване до офис на 'Спиди' ще бъдат съхранявани в офиса на куриера до 10 работни дни от датата на изпращането. Ако пратката не бъде потърсена в посочения срок, „Айнхел България“ ООД  счита договора за прекратен от Клиента/Потребителя.

15. В случай че Клиентът/Пoтребителя пренасочи по собствено желание доставката на поръчаните Стоки за адрес, различен от посочения в Поръчката, допълнителните транспортните разходите във връзка с пренасочването са за сметка на Клиентът/Потребителя. Ако доставката е пренасочена до друг адрес по причини, за които отговаря Продавача, допълнителните разходи във връзка с пренасочването са за сметка на Продавача.

16. Клиент/Потребител може да посочи друг куриер, чрез който да бъде извършена доставката на поръчаните стоки. В този случай относно цената на доставката се прилагат условията, определени от избрания от Клиента/Потребителя куриер, които са за сметка на Клиента/Потребителя и на основание чл. 103в, ал. 2 от ЗЗП рискът от погиване на поръчаните Стоки преминава върху Потребителя при предаване на стоките от Продавача на избрания от Потребителя куриер. В случай на загуба или повреда на стоките в тази хипотеза Потребителят може да претендира за обезщетение или неустойка от избрания куриер.