Бележки

Отговарящи за редакцията и съдържанието:

Айнхел България ООД
бул. Цар Освободител 331
9023 Варна
България

Телефон: +35 952 739 038
Факс: +359 52 739 098
Имейл: [email protected]

Тип компания: Дружество с ограничена отговорност
Адрес на регистрация: 9000 Варна, бул. Цар Освободител, 331
Съд по регистрация: Варненски окръжен съд
ДДС номер: BG103566033
Управител: Румен Радев

Концепция, дизайн и разработка

Communiacs - уеб агенция в Пасау
Communiacs. Агенция за уеб,интернет търговия и онлайн маркетинг

Авторско право

Всички права запазени. Текстът, изображенията, графиките, звуците, както и подреждането им на уебсайтовете на Einhell са защитени с авторски права и други търговски защитни права. Съдържанието на тези уеб сайтове не може да се копира, разпространява, променя или прави достъпно за трети страни за търговски цели. Някои уебсайтове на Айнхел България ООД съдържат и снимки, предмет на авторски права на трети страни.

Освен ако не е посочено друго, всички търговски марки на уебсайтовете на Einhell са защитени съгласно закона за търговските марки. Това се отнася по-специално за търговските марки на Einhell, типове печати, фирмени лога и емблеми. Марките и елементите на дизайна, използвани на нашите сайтове, са интелектуална собственост на Айнхел България ООД, Einhell Germany AG или трети страни. Този уеб сайт не предоставя лиценз за използване на интелектуална собственост на Айнхел България ООД или трети страни.

Einhell полага много грижи при съставянето на съдържанието на тези интернет страници и гарантира, че те се актуализират редовно. Те обаче имат само за цел да предоставят необвързваща обща информация и не могат да заменят подробни индивидуални съвети, за да помогнат на бъдещия купувач да вземе своето решение. Техническите характеристики и оборудване могат да варират особено в зависимост от държавата, в която се продават продуктите. Те могат да бъдат променяни по всяко време. Ще получите задължителни актуални спецификации относно характеристиките, оборудването или характеристиките на нашите продукти изключително от вашия оторизиран дилър или вносител.

Einhell не гарантира, че информацията на тези страници е актуална, точна и пълна или че тя може да бъде достъпна без смущения по всяко време.

Когато се позоваваме на уеб страници на трети страни (връзки), Einhell не поема никаква отговорност за съдържанието на свързаните страници. При активиране на препратката напускате информационната услуга на Einhell. Следователно различните разпоредби могат да бъдат приложими за услугите на трети страни, по-специално по отношение на защитата на данните.


Einhell се освобождава от всякаква отговорност за свързаните услуги - по-специално за изтегляне на файлове, предоставени от Einhell на уеб страниците на Einhell Nordic - в случай на леко пренебрегване на задълженията, освен ако основните договорни задължения като живот, здраве или тяло не са засегнати, или са засегнати искове въз основа на Закона за съответствие на продукта. Същото важи и за пренебрегването на задълженията от страна на нашите помощници.