Einhell принцип – чувство за отговорност

Корпоративната култура в Айнхел България ООД се характеризира с ясна отговорност, взаимно уважение и доверие. Законовото и етично поведение са неразделна част от нашата бизнес дейност и важна предпоставка за устойчива сигурност на нашия бизнес успех. Основната ни цел е да избягваме рискове, които биха накърнили доверието на нашите потребители, съдружници, бизнес партньори и бизнес общност, което имат към Айнхел България ООД.

Процедура за сигнализиране за нередности

Всички служители могат да отправят въпроси директно към своите мениджъри в своя отдел в  Айнхел България ООД, и най вече към Правния отдел и Офиса на Корпоративния Одит.

Договорът за споразумение на Einhell Compliance Contact е също достъпен за всички служители, потребители, доставчици и други външни партньори като отправна точка за всички въпроси относно правилата. Същото важи и за други неблагоприятни обстоятелства, които възникнат и могат да доведат до нарушение на закона. Айнхел България ООД се уверяваме, че всички изисквания и подадени сигнали ще бъдат обработени поверително и няма да се наруши анонимността на автора. Това не важи за умишлено навреждащи или съдържащи грешна информация сигнали.

Споразумението за спазване на правилата Einhell Compliance Contact е налично български и  Английски език:

Имейл: [email protected]